Skip to the content

Menu
Quay lại danh mục sản phẩm

CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI

QUÀ TẶNG ĐƠN HÀNG 15 TRIỆU VNĐ

MUA: 
Đơn hàng 15 triệu VNĐ

NHẬN QUÀ TẶNG:
1- AWP Shampoo, AWP Rinse, AWP Intensive Treatment, KeraTriplex Treatment  8.5, 5.1 0.33,  oz
1- Marula Shamoo, Marula Conditioner, Marula Masque, Marula Oil Treatment  7.5  6.8  1.7 oz
* Áp dụng từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/12/2015.
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.

QUÀ TẶNG ĐƠN HÀNG 10 TRIỆU

MUA: 
Đơn hàng 10 triệu VNĐ

NHẬN QUÀ TẶNG:
1- Marula Shampoo, Marula Conditiner, Marula Masque  7.5  6.8 oz
1- Marula Shampoo, Marula Conditoner, Marula Oil Treatment 7.5 .1.7 oz
* Áp dụng từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/12/2015.
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.

QUÀ TẶNG CHO ĐƠN HÀNG 8 TRIỆU

MUA: 
Đơn hàng 8 triệu VNĐ

NHẬN QUÀ TẶNG:
1- AWP Shampoo, AWP Rinse, Shine Spray 8.5,3.3 oz
1- AWP Shampoo, AWP Rinse, H.Blow-out Spray 8.5 .5.1 oz
1- ULM Color Repair Sham., Conditioner and Triple Rescue 8.5 5.1 oz
* Áp dụng từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/12/2015.
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.

QUÀ TẶNG CHO ĐƠN HÀNG TRÊN 5 TRIỆU

MUA: 
Đơn hàng 5 triệu VNĐ

NHẬN QUÀ TẶNG:
1- AWP Moisturizing Lather Shampoo + AWP Keratin Cream Rinse 8.5oz
1- Marula Rare Oil Rep.Shampoo + Marula R.o.R.Conditiner  8.5 oz
1- ULM Color Repair Sham+ ULM Color Repar Conditioner 8.5  oz
1 - MITCH Double Hitter + Barber Classic 8.5 oz 85g